Question & Answer Board
MODEL COLLECTION

 
ค้นหาคำว่า :
[ ตั้งกระทู้ใหม่ ] [ อ่านกระทู้เพิ่ม ]

รับสมัคร ATC / วิทยุการบิน

รายละเอียด

ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ด้วย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ)

2. เงื่อนไขของตำแหน่ง ต้องปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ศูนย์ฯ ใด ศูนย์ฯ หนึ่ง ดังนี้
2.1 ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2.2 ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2.3 ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2.4 ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.5 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี (ต้องเกิดหลังปี พ.ศ. 2524) กรณีเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้น
การเกณฑ์ทหาร
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3.3 ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) โดยต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
และผลการทดสอบ TOEIC ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร
3.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษได้ 25 คำต่อนาที
3.5 สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้

4. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร (เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด)
4.1 บัตรประจำตัวประชาชน
4.2 ทะเบียนบ้าน
4.3 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ปริญญาบัตร
หรือ ใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงว่าสอบไล่ผ่านครบถ้วนทุกวิชา
4.4 ใบรับรองผลคะแนน TOEIC ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
4.5 กรณีเพศชาย สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43)
4.6 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. สถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจให้มาสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ห้องประชุม A ชั้น 1
อาคารอำนวยการ เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2285-9269 - 71
โทรสาร
0-2285-9293

6. ระยะเวลาการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 13.00 - 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ)

7. การสอบข้อเขียน
วันที่ 19 ธันวาคม 2552 สำหรับสถานที่ เวลา และรายละเอียดในการสอบข้อเขียนจะประกาศให้ทราบในวันที่
รับสมัคร

8. การตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตรวจเป็นเงิน 2,500.-บาท โดยผู้ที่ผ่านการสอบฯ
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยตนเอง

(นายรัก ลาภานันต์)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0-2285-9269 - 70
โทรสาร 0-2285-9293

โดย : AJ IP : 125.24.237.14 [ 03/10/2009 , 07:56:04 ]

แสดงความคิดเห็น หรือ ตอบกระทู้

กรุณาใช้วาจาและภาษาที่สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ด่าผู้อื่น อย่างที่ผู้มีการศึกษาพึงกระทำครับ

ภาพประกอบ : ( ไม่เกิน 250 Kb)
จาก (nick name) : * กรุณาใช้ชื่อที่เป็นคำนาม
ตัวผ่านรหัสลับ -> ( สวัสดี ) : * พิมพ์รหัสคำว่า สวัสดี ทุกครั้งในช่องนี้
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

  *
กรุณา Click Post Message เพียงครั้งเดียวนะคะ


Webboard Powered by : Thai Technics.com [ Admin ]
Contact Web Administrator
advertising
 
books for knowledge
 
Step on the moon
 
Aircraft and Helicopter
 
เรียนรู้เรื่องเครื่องบิน(Second Edition)
 
เรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์ Aircraft Gas Turbine Engines
 
เรียนรู้เรื่อง Helicopters
 
ใบพัดเครื่องบิน Aircraft Propellers