Question & Answer Board

 
มาตรฐานของหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน

รายละเอียด

สวัสดีครับชาวกระทู้ Thai Technics

ผมอยากเชิญทุกๆ ท่านเชิญอภิปรายกันถึงเรื่อง "
มาตรฐานของหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน "
ปัจจุบันนี้อาชีพช่างซ่อมอากาศยานเริ่มจะเป็น
ี่สนใจมากขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินของไท
ล่าสุดรัฐบาลผลักดัน " มหานครแห่งการบิน (Aerotropolis) "
เป็นทั้งธุรกิจซ่อมเครื่องบิน (Maintenance Repair and Overhaul, MRO) ,
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน(OEM) และ
ธุรกิจพัฒนาบุคลากรด้านการบิน (HR)
ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันอ
ก (EEC)
ทำให้ต้องการบุคลากรทางด้านการบินเป็นจำนวนมา

ตรงนี้เราจะมาอภิปรายในวิชาชีพช่างซ่อมอากาศย
น ซึ่งต่างๆเหล่านี้
ทำให้เกิดความสนใจในเยาวชนไทยในวงกว้าง
และต้องการเข้ามาทำงานในวงการนี้
ซึ่งทำให้หลายๆ
สถาบันสนใจและเปิดหลักสูตรกันมากมาย
โดยหลักแล้ว อุตสาหกรรมการบิน สถาบันหลักๆ
ที่เห็นได้ชัดที่ผลิตบุคลากรป้อนเข้าวงการอุต
าหกรรมการบิน เช่น สถาบันการบินพลเรือน ,
โรงเรียนจ่าอากาศ (กองทัพอากาศ) ,
โรงเรียนการบินทหารบก และโรงเรียนขนส่งทหารบก
(กองทัพบก) , โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (กองทัพเรือ) ,
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (กองทัพไทย)
ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมีการเรียนการสอนเป็นเอกล
กษณ์ของตน
ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการเปิดหลักสูตร
ช่างซ่อมอากาศยาน เป็นจำนวนมากขึ้น
เท่าที่ผมทราบมาเช่น วิทยาลัยการบิน
มหาวิทยาลัยนครพนม , วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ,
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ,
วิศวกรรมเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน มจพ. ,
หลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน(Aircraft Student Mechanics) UTK
มทร.กรุงเทพ ร่วมมือกับ สายการบิน Air Asia ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าแต่ละสถาบันเปิดหลักสูตรช่างซ่อม
ากาศยานขึ้นมา
เพื่อป้อนบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน
แต่ปัญหาที่ตามมาคืออะไรเป็นมาตรฐานของหลักสู
รช่างซ่อมอากาศยาน
เดิมทีก็จะมีการสอบใบอนุญาตนายช่างภาคพื้น (Aircraft
Maintenance Engineer License หรือ Type II) ของ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT หรือ DCA
เก่า)
ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านกา
ซ่อมบำรุงอากาศยาน
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของวิศวกรอากาศยา
แต่เนื่องด้วยปัจจุบันอย่างที่ผมกล่าวมา
มีหลายสถาบันเปิดหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยานมาก
ึ้น
จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการสร้างมาตรฐานในสถาบ
น?
ทั้งนี้สายวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
ควรจะเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐานตามสายอาชีพอื่น
รือไม่? เช่น วิชาชีพวิศวกร มีสภาวิศวกร ,
วิชาชีพแพทย์ มีแพทยสภา , วิชาชีพครู มีคุรุสภา
ฯลฯ ดูแลกำหนดมาตรฐานทั้งหมด
ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนการสอน
บุคลากรที่ทำการสอน
จนถึงบุคลากรที่ทำงานในสังคม

ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไป โดยสรุป
อยากจะเชิญทุกๆ ท่านร่วมอภิปรายเรื่อง
มาตรฐานของหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน
ของสถาบันต่างๆ ของไทย
ควรจะได้รับการสร้างมาตรฐานหรือไม่?
แล้วองค์กรใดเข้ามาดูแลและกำหนดทิศทาง

ขอบคุณครับ

โดย : UpsideDown IP : 202.44.38.240 [ 25/02/2018 , 02:55:09,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ไม่เคยทำงานช่างไลน์ อยากสอบtype2
ต้องทำไงบ้างครับ

โดย : monday IP : 27.55.101.86 - [ 25/02/2018 , 07:17:34,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เรียนคุณ monday
ผมเองเท่าที่ทราบมาอ่านตามระเบียบข้อบังคับขอ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ต้องทำงานกับอากาศยานทั้งลำ ครับ
จะมีข้อพลิกแพลงหรือ
อย่างอื่นรอท่านผู้รู้มาตอบแล้วกันครับ

และอีกอย่างหนึ่งครับ
กรุณาอ่านหัวข้ออภิปรายด้วยนะครับว่า
หัวข้อนี้อภิปรายเรื่องอะไรครับ
กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อด้วยครับ
จะได้ไม่หลุดเป้าหมายที่วางไว้ครับ

ขอบคุณครับ

โดย : UpsideDown IP : 202.44.38.240 - [ 25/02/2018 , 07:29:51,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 3

คหสต . ครับขอตอบคุณ จขกท
สายอาชีพช่างอากาศยานมีมาตราฐานอยู่แล้วนะครั
บ เพียงแต่คนส่วนมากเคยชินกับ. สภาวิศวกร.
แพทยสภา คุรุสภา เพราะมันติดหู.
แต่........ท่านลองคิดดีๆครับสภาเหล่านี้มีอำนาจหร
อรับรองได้ในแค่ราชอณาจักรเท่านั้น
สำหรับสายงานช่างอากาศ มีมาตราฐานคือ
องค์กรการบินระหว่างประเทศ เช่น
FAA ,EASA ,IATA , ICAO คอยกำกับดูและ ซึ่งมีมาตราฐานสากล
เหตุที่ไม่มี " ช่างอากาศยานสภา "
เพราะองค์กรการบินสากลเขาได้วางนโนบายทั่วโลก
วเแล้ว
ว่าใครจะดำเนินการบินพานิชย์จะต้องทำเช่นไร
บุคคลากรที่เข้ามาต้องผ่านมาตราฐานอะไรบ้าง.
แน่นอนเราจะทำเป็นเหมือนสาขาอื่นมันค่อยข้างล
บาก เพราะเครื่องบินมีหล่ากหลาย type. Boeing Airbus Cesna Gulfstream
helicopter.และอีกเยอะแยะ ยิ่งซอยย่อยในรุ่นผลิตไปอีก
มันเฉพาะแบบมาก.
ทุกวันนี้มันมีมาตราฐานในระบบมันเอง.
คนที่จะเป็นวิศวกรอากาศยานต้องมีคุณสมบัติอะไ
บ้าง ต้องเรียนต้องสอบอะไรบ้างมีขั้นตอนครับ
สรุปคือมันเป็นสากลในตัวระบบมันเอง
ส่วนสถาบันการศึกษาได้แค่ผลิตนักศึกษาให้มีคว
มรู้ขั้นต้นออกมาป้อนตลาดแรงงานครับ
งานสายนี้มันค่อนข้างแตกต่างจากสาขาอื่น
ลองศึกษาดูครับ. ต่อให้มีสภา.
สภาเองไม่ได้รู้เรื่องเครื่องบินดีเท่ากับ
บริษัทโรงงานที่ผลิตสร้างเครื่องบิน.
และบริษัทสร้างเครื่องบินเหล่านั้นได้มอบอำนา
ควบคู่กับการถูกรับรองมาตราฐาน มายัง
องค์กรการบินสากล
และองกรณ์การบินท้องถิ่นประจำประเทศ.
จนมาถึงสายการบินต่างๆครับ

โดย : JET A1 IP : 1.46.140.234 - [ 27/02/2018 , 12:52:25,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ขอบคุณครับ คุณ JET A1 สำหรับความเห็น

มาตรฐานของวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
อย่างที่คุณ JET A1 ได้กล่าวไว้
มันมีความเป็นสากลอยู่แล้วโดยมีองค์กรสากล
ทั้ง ICAO , FAA , EASA ซึ่งประเด็นที่ผมสื่อออกมาคือ
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาไทยมีความสนใจและเปิดห
ักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน กันมากขึ้น
อย่างที่กล่าวไปแล้ว
ซึ่งอย่างสถาบันที่จัดสร้างหลักสูตรใหม่ๆ
ก็อิงจากหลักสูตรของ สถาบันการบินพลเรือน
เป็นหลัก แต่คราวนี้
บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่เองนั้น
ก็ยังมีอาจารย์ทางด้านการบินหรืออาจารย์ที่มี
ระสบการณ์ทางด้านการบินไม่พอเพียง
ผมเลยเชิญทุกท่านอภิปรายกันว่า
หลักสูตรที่สถาบันต่างๆ ที่เปิดมาใหม่นี้
รวมถึงสถาบันเดิม
ควรจะได้รับการจัดตั้งมาตรฐานการเรียนการสอนใ
้กับนักศึกษา ,
บุคลากรได้รับการจัดอบรมและได้ฝึกประสบการณ์
ตลอดจนผู้ที่ทำงานอยู่แล้วได้เพิ่มพูนความรู้
ากขึ้น
ซึ่งจะเป็นรากฐานอันมั่นคงแก่วิฃาชีพช่างซ่อม
ำรุงอา่กาศยานสืบต่อไป

ใน ความคิดเห็นส่วนตัวของผม : จะดีกว่าไหม?
ที่ถ้านักศึกษาที่จบมาใหม่
ได้รับความรู้พื้นฐานที่แน่น
พอที่จะไปทำงานแล้วไปต่อยอด
ไม่ใช่ว่าพอจบการศึกษาออกไปแล้ว
ต้องไปเริ่มเรียนกันใหม่ ยกตัวอย่างเช่น
นักศึกษาตอนที่เรียนได้ฝึก Safe wire แล้ว
แต่ฝึกแบบผิวเผิน เมื่อออกไปทำงานจริง
ไม่สามารถ Safe wire ได้อย่างควรที่จะเป็น ,
นักศึกษาตอนเรียนได้เรียนระบบ Hydraulic แล้ว
เมื่อออกไปทำงาน อ่าน Schematic ไม่เป็น
จึงทำให้ไม่สามา่รถ Shoot Trouble ได้ เป็นต้น
เมื่อเห็นดังนี้แล้วหน่วยงาน Operator ก็ต้องการ Skill
Technician เข้ามาทำงาน
ถ้าเราไม่เริ่มจากการศึุกษาพื้นฐานให้แน่นแล้
จะให้ไปเริ่มที่ไหนครับ
ซึ่งแต่ละสถาบันก็ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน
สุดท้ายเราๆ ท่านๆ แก่ตัวลงไป ก็ต้องมี Gen.
ใหม่เข้ามา เราก็ต้องสืบทอดความรู้ให้
Gen.ใหม่ทำงานไห้ดีกว่าเรา
วิฃาชีพช่างซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคตเราจะไม่
ดนชาวต่างประเทศแย่งงานเราไปหมด

ขอบคุณครับที่ช่วยอภิปรายในครั้งนี้

โดย : UpsideDown IP : 202.44.38.240 - [ 28/02/2018 , 00:49:25,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เรียน คุณ จขกท
ผมเห็นด้วยนะถ้ามี ที่ฝึก skill แบบลงมือทำจริงๆ
ทุกวันนี้สถาบันการศึกษาจะสอนวิชาการเป็นหลัก
ส่วน skill ด้านลงมือฝึกทำจริงๆน้อยมาก
คงต้องปรับปรุงเนอะ ยกตัวอย่างเรื่อง safe wire การ
ถอด การขัน ใส่ nut , bolt การ torque พวกนี้ ส่วนมากทำกันใน
shop ในกระดานตัวอย่างแบบว่ายๆ
งานจริงมันมีจุดหลบมุม จุดพระเอก
ถ้าสถาบันการสอนเหล้านั้นมีเครื่องบินเก่าสัก

เครื่องยนต์อะไรแบบนี้ให้นักเรียนทดลองทำในมุ
ยากๆ
มันจะช่วยได้เยอะกว่าการไปฝึกงนกระดานตัวอย่า
ง่ายๆ
เพราะของจริงมันไม่ได้โดดๆแบบนั้นมีเหลี่ยมมุ
จุดอับสายตา สอดเครื่องมือเข้ายาก
มันต้องบูรณาการอีกเยอะครับ
ผมว่าน่าจะมีนะในอนาคต
อยู่ที่สถาบันสอนจะลงทุนแค่ไหน
ซากเครื่องบินเก่าๆมีเยอะแยะครับ
ฝึกบ่อยๆเก่งกันแน่นอน

โดย : JET A1 IP : 1.46.140.234 - [ 28/02/2018 , 07:06:33,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ICAO has set the standard requirement, EASA, FAA. created the Law in accordance with. MTO 147, Part66 can follow the above Law
makers Finally, everyone follow ICAO requirement by implement their own standard whether follow FAA, or EASA.
NAA will either follow FAA or EASA or both as the case may be.

โดย : ครู IP : 124.122.17.115 - [ 19/03/2018 , 01:29:22,GMT ]

ความคิดเห็นที่ : 7


https://www.dailynews.co.th/education/723502?&tb_cb=1

โดย : ช่างไทย IP : 202.6.107.129 - [ 03/08/2019 , 04:05:01,GMT ]

แสดงความคิดเห็น หรือ ตอบกระทู้

กรุณาใช้วาจาและภาษาที่สุภาพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ด่าผู้อื่น อย่างที่ผู้มีการศึกษาพึงกระทำครับ

ภาพประกอบ : ( ไม่เกิน 250 Kb)
จาก (nick name) : * กรุณาใช้ชื่อที่เป็นคำนาม
ตัวผ่านรหัสลับ -> ( สวัสดี ) : * พิมพ์รหัสคำว่า สวัสดี ทุกครั้งในช่องนี้
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

  *
กรุณา Click Post Message เพียงครั้งเดียวนะคะ


Webboard Powered by : Thai Technics.com [ Admin ]
Contact Web Administrator
advertising