Question & Answer Board

 
สั่งบินไทยรื้อแผนเช่าโบอิ้ง 787

รายละเอียด

"สันติ" สั่งผู้บริหารการบินไทยทบทวนความเหมาะสม แผนการเช่าเครื่องโบอิ้ง787 จำนวน 14 ลำ
หลังจากได้รับการอนุมัติจากบอร์ดชุดที่แล้ว

เรืออากาศโทอภินันททน์ กรรมการผู้อำนวนการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ได้เปิดเผยหลังจากเข้าพบกับ
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วานนี้ว่า นายสันติได้สอบถามถึงแผนวิสาหกิจ 10ปี (ปี
2551-2560) ซึ่งแผนการดังกล่าวจะมีการจัดหาเครื่องบินใหม่จำนวน 65 ลำ
และมีการปลดเครื่องบินที่มีอายุใช้งานเกิน 20 ปี จำนวน 45 ลำ
ทั้งนี้นายสันติๆได้ขอให้การบินไทยไปศึกาารายละเอียด แผนการเช่าเครื่องโบอิ้ง 787 จำนวน 14
ลำส่วนหนึ่งของแผนวิสาหกิจ โดยปัจจัยที่การบินไทยจะต้องนำมาศึกษาการเช่าเครื่อง 787 เช่น อัตราค่าเช่า
หากสูงเกินไปอาจเกิดความไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงของเครื่องรุ่นนี้
เพราะการบินไทยจะนำเครื่องมาให้บริการในเส้นทางภูมิภาคที่มีระยะทางบินประมาณ 6 ชั่วโมง
หากผลการศึกษาระบุว่าแผนการเช่าเครื้องโบอิ้ง787
ไม่เหมาะสมการบินไทยอาจจะต้องพิจารณาเครืองบินรุ่นอื่น ที่มีสมรรถนะในระดับเดียวกัน เช่นเครื่องโบอิ้ง
777 หรือเรื่องบินแอร์บัส 330-300

เรืออากาศโทอภินันทน์ กล่าวว่านายสันติได้ให้การบินไทยไปพิจารณาเรื่องการจัดตั้ง PERISHABLE CENTER
เพื่อรองรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายในท่าอากาศยานต่างๆทุกภูมิภาคในประเทศ รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปัจจุบันการบินไทยอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ตั้งศุนย์ดังกล่าวที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

นอกจากนี้การบินไทยยังมีแผนการจัดตั้งโรงงาน เพื่อปรับปรุงและดัดแปลงเครืองบินขนส่งผู้โดยสาร
ให้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าหรือ FREIGHTER ที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง คาดใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1
พันล้านบาท

สาเหตุที่การบินไทยต้องจัดตั้งโรงงาน
ปัจจุบันผู้ผลิตเครืองบินไม่สามารถผลิตเครื่องบินขนส่งสินค้าได้เพียงพอ
ประกอบกับโรงงานที่รับดัดแปลงเครืองบินในลักษณะนี้ทั่วโลกมีประมณ 2-3 แห่งเท่านั้น

"การตั้งโรงงานดัดแปลงเครื่องบินจะทำให้เราช่วงชิงความได้เปรียบจากสิงคโปร์ได้
นอกจากดัดแปลงเครื่องบินของการบินไทยแล้วยังสามารถรองรับสายการบินลูกค้าอื่นๆซึ่งมีเป็นจำนวนมากได้อีกด้
วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้การบินไทย ส่วนเรื่องบุคลากรไม่มีปัญหา
เพราะสามารถเข้ารับการฝึกฝนในต่างประเทศได้ " เรืออากาศโทอภินันทน์กล่าว

โดย : มหาเมฆ IP : 58.8.91.169 [ 01/03/2008 , 13:54:03 ]Webboard Powered by : Thai Technics.com Thanks to 212cafe.com [ Admin ]
Contact Web Administrator
advertising