Question & Answer Board

 
ถามท่านผู้รู้

รายละเอียด

ผมอยากทราบว่า IDG คืออะไร และทำงานอย่างไรแล้วแตก
ต่างกับ CSD อย่างไร แล้วCSD ทำงานอย่างไรช่วยชี้แนะด้วย
นะคับ ท่านผู้รู้

โดย : Ground IP : 58.8.118.27 [ 10/03/2008 , 02:16:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

CSD= Constant Speed Drive เครื่องยนต์จะขับเคลื่อน CSD แล้ว CSD นี้จะไปขับเคลื่อน Generator
อีกทีหนึ่ง เราทราบแล้วว่า กระแสไฟของเครื่องบินนั้นเป็นไฟ 400Hz ตัว CSD เป็นตัวที่ทำให้ Frequency
คงที่ ถึงแม้ว่ารอบเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อน CSD จะเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ generator ผลิตกระแสไฟออกมา 400
Hz คงที่
IDG = Integrated Drive Generator = CSD+Gen หรือพูดง่ายๆก็คือตัวนี้จะประกอบด้วย CSD และ Generator
อยู่ในตัวเดียวกัน ทำหน้าที่ก็เหมือนที่กล่าวไว้ข้างบน
ถ้าจะถามว่าทำงานอย่างไร มันก็ยาวเกินกว่าที่จะตอบใน web แหละครับ มันมีระบบที่ทำให้รอบคงที่อยู่ภายใน
ไม่ว่ารอบเครื่องยนต์จะช้าหรือเร็วตัวมันก็จะปรับรอบของตัวมันเองทำให้รอบที่ใช้ขับเคลื่อน Generator
คงที่

โดย : prawit IP : 58.9.158.244 [ 10/03/2008 , 07:12:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ขอบคุณคับ แล้ว IDG มันผลิตกระไฟฟ้าไป
ให้ส่วนไหนบ้างคับ

โดย : Ground IP : 58.8.236.31 [ 11/03/2008 , 19:26:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ทุกส่วนที่ใช้ไฟทั้ง CSD+Gen กับ IDG ก็เหมือนกัน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถ้าไม่ใช่ 115 VAC 400 Hz
ก็แปลงไปตามความต้องการวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมครับ

โดย : prawit IP : 58.9.168.145 [ 11/03/2008 , 21:21:34 ]Webboard Powered by : Thai Technics.com Thanks to 212cafe.com [ Admin ]
Contact Web Administrator
advertising