Question & Answer Board

 
อยากรู้ข้อมูล รบกวนพี่ประวิทย์ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รายละเอียด

อยากรู้ว่าตำแหน่งjunior store suppier ฝ่ายครัวการบิน เป็นยังไงบ้างใครช่วยแนะนำหน่อย

โดย : first IP : 202.91.18.192 [ 18/05/2008 , 22:16:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

Junior Store Supplier (รหัส DC/01) ฝ่ายสนับสนุนการผลิตและจัดหาสินค้า ปฏิบัติหน้าที่ :
รับผิดชอบงานตรวจรับเบิก-จ่าย จัดเก็บพัสดุ
ตลอดจนสินค้าที่นำขึ้นบริการและจำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทย และสานการบินลูกค้า
ตรวจนับและทำรายงานสินค้าคงคลังเป็นงวดประจำเดือน เบิกจ่ายพัสดุภายในประเทศและจากต่างประเทศ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระบบบริหารคุณภาพ (QHS)
ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร(QHS)
Quality Hygiene Safety

Q คือ Quality หมายถึง การบริหารคุณภาพเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารและการบริการ
มีความเป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
H คือ Hygiene หมายถึง สุขลักษณะของอาคาร สถานที่ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์
และกระบวนการผลิตอาหารและการบริการที่ได้รับการควบคุมให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะอาหาร
S คือ Safety หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร และการบริการของฝ่ายฯ
จะได้รับการจัดการให้มั่นใจว่าปลอดภัยต่อผู้โดยสาร สายการบินลูกค้า และผู้บริโภค
http://thaicatering.com/thai_catering/templateTH1/index.jsp

โดย : safe IP : 118.174.190.150 [ 18/05/2008 , 23:44:47 ]Webboard Powered by : Thai Technics.com Thanks to 212cafe.com [ Admin ]
Contact Web Administrator
advertising