Introduction
 
Thai Airways Models
 
Other Airlines Models
 
CD Compact Disc & Books
 
วิธีการสั่งซื้อ (Place Order)
 

Airplane Miniatures

Car Miniatures
MODEL COLLECTION
      เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามนุษย์เราชอบ ที่จะเก็บหรือสะสมสิ่งของ ที่ เป็นที่รักที่ชอบเอาไว้เป็นที่ระลึก หรือเตือนความทรงจำในสิ่งที่รัก และสิ่งที่ชอบ ยานพาหนะในการ เดินทางในปัจจุบันที่มนุษย์เราใช้อยู่ และน่าสนใจ ก็คือ เครื่องบิน และรถยนต์ที่มีแบบที่สวยงาม และประทับใจอยู่มากมาย THAI TECHNICS GLOBAL SERVICE จึงตอบสนองความต้องการนี้ ด้วยการค้นหา บริษัทที่สร้างรูปจำลองที่เหมือนจริง และสวยงามเพื่อนำมาให้พี่น้อง ได้เก็บสะสมของที่ตนเองรัก และชอบไว้เป็นที่ระลึก THAI TECHNICS GLOBAL SERVICE จึงได้เลือกหามาให้ด้วยการนำเข้า และเป็นผู้จำหน่าย

แบบจำลองเครื่องบินขนาด อัตราส่วน 1:600 , 1:500 , 1:400 , 1:250 , 1:72
เป็น แบบจำลองอัตราส่วน จากขนาดจริงที่เป็น โลหะหล่อ และ หล่อมาจากแม่แบบ ที่มีขนาด ย่อส่วน ที่เที่ยงตรง เครื่องบินจำลองนี้ หล่อด้วย โลหะอัลลอยด์ เป็น สอง หรือ สาม ส่วน แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน และ ทำการระบายสีด้วยฝีมือที่ประณีต ตามลักษณะของสายการบินที่กำหนด พร้อมทั้งติด Decals ตามที่สายการบินกำหนด สำหรับล้อเครื่องบิน ก็มีขนาดเล็ก กล่าวได้ว่า มีขนาด เท่าอัตราส่วนที่ระบุ และทำด้วยโลหะอัลลอยด์

แบบจำลองเครื่องบินขนาด อัตราส่วน 1:72
เป็น แบบที่มีขนาดใหญสวยงามพอเหมาะ ใช้กับเครื่องบินทางทหาร เนื่องจากเครื่องบินทหารมีขนาดจริงเล็กกว่าเครื่องบินพาณิชย์ จึงใช้ อัตราส่วน 1:72 model จึงมีขนาดพอเหมาะและสวยงาม

แบบจำลองรถยนต์ขนาด อัตราส่วน 1:43, 1:24
เป็นการหล่อแบบรถยนต์ จากยุโรปหลายๆ แบบ ซึ่งมีขนาดใหญ่ เหมาะ แก่การสะสม และมีรายละเอียดมาก โดยปกติทั่วไป ทุกคันจะสามารถเปิดฝากระโปรง , เปิด ท้ายรถ , เปิดประตูได้ พร้อมทั้งมีรายละเอียดภายในด้วย เหมาะสำหรับผู้รักรถยนต์ทุกท่าน ที่สามารถจะสะสม หรือตั้งโชว์ที่ ที่ทำงาน หรือบนรถยนต์ส่วนตัว นำเข้าจากบริษัท Schabak ประเทศเยอรมันนี
e-mail ถึง Thai Technics Global Service